Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Verplichtingen

Bij een uitkering horen verplichtingen. Met de Participatiewet zijn de regels strenger geworden. Als u een uitkering van de gemeente krijgt, dan moet u er zelf alles aan doen om werk te vinden. U moet sneller een baan accepteren, ook als u daarvoor drie uur per dag moet reizen. Verder moet u uw kennis en vaardigheden bijhouden.

Wat wordt er van u verwacht?

 • U zoekt actief naar werk en/of gaat naar school
 • U komt uw afspraken met de gemeente na en komt op tijd
 • U werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van het ‘Plan van Aanpak’, gericht op werk of participatie
 • U accepteert een aangeboden baan
 • U wilt voor een baan verhuizen of er naartoe reizen
 • U volgt een aangeboden traject of training
 • U verzorgt uzelf goed en uw kleding ziet er netjes uit
 • U bent niet door eigen schuld ontslagen

Maatregelen

Als u zich niet aan een van deze regels houdt, kan of moet de gemeente u een maatregel geven. Een maatregel kan zijn dat u één of twee maanden geen uitkering krijgt. Of dat uw uitkering wordt verlaagd met 5% tot zelfs 50%. Een volledig overzicht van de verplichtingen en maatregelen kunt u nalezen in de afstemmingsverordening.

Tegenprestatie

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verplicht de tegenprestatie in te voeren. De tegenprestatie wordt gezien als één van de instrumenten om iedereen naar vermogen mee te laten doen in Hengelo. Op welke wijze en wanneer er een tegenprestatie van u gevraagd kan worden, kunt u nalezen in de Verordening tegenprestatie 2015.

Wijzigingen doorgeven

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, bent u verplicht het UVW Werkbedrijf en/of de gemeente alle inlichtingen te geven die nodig zijn om uw recht op bijstand vast te stellen. Geeft u wijzigingen niet op tijd door, dan kan het zijn dat u een boete opgelegd krijgt.

Wat moet u bijvoorbeeld melden?

 • U gaat verhuizen
 • Veranderingen in de gezinssamenstelling: u gaat samenwonen, trouwen, scheiden of krijgt een kind
 • U ontvangt inkomen, bijvoorbeeld uit (tijdelijk) werk
 • U ontvangt een erfenis
 • U gaat vrijwilligerswerk doen
 • U gaat scholing of een opleiding volgen
 • U gaat op vakantie
 • U heeft een taakstraf of een alternatieve sanctie

Attentie

De werkzaamheden van de Cliëntenraad Minima Hengelo worden tijdelijk opgeschort wegens onderbezetting. De reden hiervoor kunt u hieronder lezen. Gezien het feit dat het grootste gedeelte van de raad opstapt en er nog slechts één lid over is kan de raad momenteel niet functioneren.

Volgens ons is het de bedoeling dat een cliëntenraad een onafhankelijk adviesorgaan is. In Hengelo is dit vrijwel onmogelijk omdat de gemeente de wijze bepaalt waarop de cliëntenraad dient te functioneren. Zij bepalen de voorwaarden en de kaders. Natuurlijk is het logisch dat een gemeente dit tot op zekere hoogte doet, echter als het zo ver gaat dat het ingrijpt op de inhoudelijke manier van werken van de cliëntenraad is er nauwelijks nog sprake van werkelijke onafhankelijkheid.

Medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente hebben op onze vragen en argumenten hierover ons meerdere keren verzekerd dat men onafhankelijkheid  zeer belangrijk vindt. Onze conclusie kan, helaas, alleen maar zijn dat er een zeer grote discrepantie bestaat tussen woorden en daden!

Een triest hoogtepunt was de manier hoe de laatste verordening cliëntenparticipatie tot stand is gekomen. Er zijn meer voorbeelden te geven, dat zullen we hier echter niet doen.

We kunnen het voor onszelf niet verantwoorden om verder aan een dergelijke schijnvertoning van zogenaamde onafhankelijkheid mee te werken.

We hopen dat er binnen de gemeente nagedacht gaat worden over het belang en de positie van een echt onafhankelijke cliëntenraad.