Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Een uitkering aanvragen

Wilt u informatie over het aanvragen van een uitkering en bent u nog geen klant bij Sociale Zaken, dan kunt u sinds 1 oktober jl. terecht bij de informatiebalie van Sociale Zaken aan het Publieksplein in het stadhuis. De balie is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur. Bent u al klant, dan kunt u met vragen terecht bij uw klantmanager.

De aanvraag van een uitkering gaat via werk.nl. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u deze nog niet, dan kunt u deze hier aanvragen.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Heb je geen werk en geen inkomen? En wil je een uitkering aanvragen? Dan geldt eerst een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat je je bij de gemeente meldt. Maak daarvoor telefonisch een afspraak via (074) 245 97 67. Je krijgt dan een afspraak voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst op het Werkplein Midden-Twente, locatie De Gieterij.

Hoogte van de sociale verzekeringen en uitkeringen

Per 1 januari 2016 is de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon is gestegen van € 1.507,80 naar € 1.524,60 bruto per maand. U kunt de bedragen hier bekijken.