Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Sociaal Fonds Borne

U kunt een bijdrage van het Sociaal Fonds krijgen voor de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van de verplichte sportkleding of voor cursuskosten. Per jaar kunt u maximaal € 400,- per persoon ontvangen. Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij de balie van de gemeente Borne.

Studiefonds

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Uw kind moet in Nederland op school zitten.
Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag € 150,- per kind per schooljaar. Voor kinderen op het voorgezette onderwijs is het bedrag € 200,- per kind per schooljaar.

Computer

Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Hebt u geen computer of een computer die 5 jaar of ouder is, dan kunt u er een aanvragen. We verstrekken één computer per gezin, eenmaal in de vijf jaar..

Voorwaarden

Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U woont in Borne.
  2. U bent 18 jaar of ouder.
  3. Het inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) van u en uw eventuele partner is lager dan de bedragen die in de tabel staan.
  4. U moet aantonen dat u de kosten maakt.
  5. Uw vermogen (bijv. geld, woning en auto) is lager dan € 11.700,- voor gehuwden/samenwonenden en € 5.850,- voor een alleenstaande.
  6. U bent geen student.

Max. netto maandinkomen zonder vakantiegeld:

Tot pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.098
Echtpaar / samenwonend
€ 1.231
Op pensioengerechtigde leeftijd (PGL)
Alleenstaande / alleenstaande ouder
€ 1.231
Echtpaar / samenwonend
€ 1.684
Afbeelding sportschoen aantrekken