Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Kwijtschelding

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of maar gedeeltelijk te betalen. Als u ook een aanslag waterschapsbelasting ontvangt, hoeft u maar één keer kwijtschelding aan te vragen.

Daarvoor moet u een kwijtscheldingsformulier invullen en opsturen. U kunt het ingevulde formulier en de bewijsstukken ook scannen en per e-mail sturen naar: info@gbtwente.nl.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:

Automatische kwijtschelding

Als u het voorgaande jaar kwijtschelding heeft aangevraagd en gekregen, komt u daarna in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U krijgt hierover geen aparte brief. De automatische kwijtschelding staat dan op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld.

Attentie

De werkzaamheden van de Cliëntenraad Minima Hengelo worden tijdelijk opgeschort wegens onderbezetting. De reden hiervoor kunt u hieronder lezen. Gezien het feit dat het grootste gedeelte van de raad opstapt en er nog slechts één lid over is kan de raad momenteel niet functioneren.

Volgens ons is het de bedoeling dat een cliëntenraad een onafhankelijk adviesorgaan is. In Hengelo is dit vrijwel onmogelijk omdat de gemeente de wijze bepaalt waarop de cliëntenraad dient te functioneren. Zij bepalen de voorwaarden en de kaders. Natuurlijk is het logisch dat een gemeente dit tot op zekere hoogte doet, echter als het zo ver gaat dat het ingrijpt op de inhoudelijke manier van werken van de cliëntenraad is er nauwelijks nog sprake van werkelijke onafhankelijkheid.

Medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente hebben op onze vragen en argumenten hierover ons meerdere keren verzekerd dat men onafhankelijkheid  zeer belangrijk vindt. Onze conclusie kan, helaas, alleen maar zijn dat er een zeer grote discrepantie bestaat tussen woorden en daden!

Een triest hoogtepunt was de manier hoe de laatste verordening cliëntenparticipatie tot stand is gekomen. Er zijn meer voorbeelden te geven, dat zullen we hier echter niet doen.

We kunnen het voor onszelf niet verantwoorden om verder aan een dergelijke schijnvertoning van zogenaamde onafhankelijkheid mee te werken.

We hopen dat er binnen de gemeente nagedacht gaat worden over het belang en de positie van een echt onafhankelijke cliëntenraad.