Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Kindpakket

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u een kindpakket aanvragen. Een kindpakket bestaat uit een aantal bijdragen die u in één keer kunt aanvragen. Schoolkosten, sportieve of culturele activiteiten, zwemlessen, een fiets of computer bijvoorbeeld. 

Het aanvraagformulier kunt u hier digitaal invullen met behulp van DigiD.

Schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een vergoeding voor schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage, gymkleding, een schoolreisje of studiemateriaal. Uw kind moet wel in Nederland op school zitten.

Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar is die vergoeding € 110.- per kind/per schooljaar. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 200,- per kind/per schooljaar.  Als u een uitkering van Werk en Inkomen heeft, krijgt u het bedrag automatisch uitbetaald. Indien u een andere uitkering heeft of een laag inkomen, dan kunt u de vergoeding aanvragen.

Zwemlessen

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u een vergoeding krijgen voor zwemlessen. De bijdrage is € 290,- per kind/per jaar. De Gemeente Hengelo maakt deze bijdrage rechtstreeks over naar het Twentebad of de zwemschool van uw keuze.

In tegenstelling tot vorig jaar, kunt u deze vergoeding naast het ‘sport- en cultuurfonds’ aanvragen.

Sportieve en culturele activiteiten

U kunt voor allerlei sportieve en culturele activiteiten een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging, verplichte sportkleding of een cursus. U kunt per jaar maximaal € 225,- per kind krijgen. Uw kind komt niet in aanmerking voor deze bijdrage als u in dit subsidiejaar al een bijdrage heeft gekregen voor uw kind van het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.

Fiets

U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste 2 jaar, een fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Werk en Inkomen heeft een aantal fietsen. Is er geen fiets in de juiste maat op voorraad? Dan kunt u een bijdrage van € 100 krijgen voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar. En € 150 voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar.

Wij gaan uit van de leeftijd die het kind in het schooljaar bereikt. Uitzondering is het kind dat in de loop van het schooljaar 18 jaar wordt. Voor dit kind is de leeftijd op datum van aanvraag bepalend.

In onderstaande tabel kunt u zien welke maat fiets bij uw kind past.

Welke fietsmaat?
Leeftijd
Kledingmaat
Bandenmaat
5-9 jaar
122-128
22 inch
8-12 jaar
128-140
24 inch
10-14 jaar
140-152
26 inch
12 jaar en ouder
152 en groter
28 inch

Computer

Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Heeft u geen computer of laptop in huis? Dan kunt u een computer aanvragen. We verstrekken maximaal één computer per gezin en één maal in de vijf jaar.

Kledingbon

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen één maal per jaar een kledingbon krijgen van € 100,- voor kleding of schoenen. Ouders met een uitkering van Werk en Inkomen krijgen deze bon automatisch van de Gemeente. Als u de bon niet hebt ontvangen, dan kunt u deze aanvragen.

Identiteitsbewijs

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u één maal in de vijf jaar een bijdrage krijgen voor de kosten van de identiteitskaart (geen paspoort).