Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Kindpakket en minimabeleid Haaksbergen

Voor kinderen t/m 17 jaar kunt u een Kindpakket aanvragen. Dit kindpakket bestaat uit:

  • Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar een bijdrage voor schoolkosten. Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag €150 per kind per schooljaar en voor kinderen op het voortgezet onderwijs is het bedrag €200 per kind per schooljaar
  • Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar een eenmalige bijdrage van €350 per kind voor Superspetters zwemlessen
  • Een eenmalige bijdrage in de kosten van een fiets voor kinderen in groep 7 of groep 8 van het basisonderwijs. De bijdrage is €150 per kind.

Voor sportieve of culturele activiteiten voor kinderen kunt u een bijdrage krijgen van het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Ouders kunnen niet zelf aanvragen, maar altijd door een intermediair. U leest hierover meer in het aanvraagformulier kindpakket.

Minimabeleid

Volwassenen kunnen bijdragen krijgen van het minimabeleid. U kunt een bijdrage aanvragen voor het lidmaatschap van de bibliotheek en sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten, contributie voor de sportvereniging of cursusgeld van een (creatieve) cursus en internetabonnement. De bijdrage voor volwassenen bedraagt 75% van bovenstaande gemaakte kosten met een maximum van € 150 per kalenderjaar voor gehuwden/partners en alleenstaande ouders, en een maximum van € 90 per kalenderjaar voor alleenstaanden.

Meer informatie:

Meer informatie over het Kindpakket én over de mogelijkheden van financiële steun voor volwassen Haaksbergenaren is te vinden op het aanvraagformulier. Dat formulier is verkrijgbaar bij de Noaberpoort (in het gemeentehuis) of kunt u via onderstaande link downloaden.

Voor vragen kunnen belangstellenden ook langsgaan bij de Noaberpoort of bellen naar (053) 573 45 89.

Foto kinderen op het sportterrein