Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Jeugdfonds sport & cultuur Hengelo en Borne

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

In tegenstelling tot het sport- en cultuurfonds van de Gemeente Hengelo is er géén inkomensgrens voor het aanvragen van deze bijdrage. Gezinnen waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorzieningen uitgeput zijn (door b.v. schuldhulpverlening), kunnen via een intermediair (school of hulpverlenende instantie) een beroep doen op het Jeugdfonds sport & cultuur.

Afbeelding kinderen aan de rand van een zwembad