Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Cliëntenraad Minima Hengelo

De Cliëntenraad Minima Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen. Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en wij kunnen ons geheel neutraal inzetten voor de maatschappelijke belangen van mensen met de laagste inkomens.

U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over uw rechten en plichten, voorzieningen en toeslagen. Als u niet meer wijs wordt uit de wirwar aan regels, of niet weet wat u met een formulier aan moet, dan vindt u bij ons een gewillig oor. Wij staan voor u klaar om te helpen bij uw vragen.

Natuurlijk kunt u het met ons ook hebben over uw contacten met de klantmanagers van Sociale Zaken. Het is belangrijk dat deze ervaringen gehoord worden. De CMH is de aangewezen organisatie om ze te bundelen. Wij zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt.

Onze activiteiten:

  • Wij hebben telefonische spreekuren op dinsdag en donderdag, van 10:00 – 15:00 uur. Wilt u op een andere dag met ons spreken, dan verzoeken wij om ons antwoordapparaat in te spreken met uw naam en telefoonnummer. U kunt uiteraard ook mailen.
  • U kunt ons bezoeken op dinsdag van 10:00 – 12.00 uur en op donderdag van 10.00 – 15.00 uur.
  • Wij wisselen regelmatig ervaringen en standpunten uit met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Hengelo en met andere cliëntenraden en instanties.
  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Hengelo omtrent zaken die van belang zijn voor mensen met een laag inkomen.
  • Wij organiseren thema- en informatie bijeenkomsten.
  • Wij informeren u over regelingen en voorzieningen.

Attentie

De werkzaamheden van de Cliëntenraad Minima Hengelo worden tijdelijk opgeschort wegens onderbezetting. De reden hiervoor kunt u hieronder lezen. Gezien het feit dat het grootste gedeelte van de raad opstapt en er nog slechts één lid over is kan de raad momenteel niet functioneren.

Volgens ons is het de bedoeling dat een cliëntenraad een onafhankelijk adviesorgaan is. In Hengelo is dit vrijwel onmogelijk omdat de gemeente de wijze bepaalt waarop de cliëntenraad dient te functioneren. Zij bepalen de voorwaarden en de kaders. Natuurlijk is het logisch dat een gemeente dit tot op zekere hoogte doet, echter als het zo ver gaat dat het ingrijpt op de inhoudelijke manier van werken van de cliëntenraad is er nauwelijks nog sprake van werkelijke onafhankelijkheid.

Medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente hebben op onze vragen en argumenten hierover ons meerdere keren verzekerd dat men onafhankelijkheid  zeer belangrijk vindt. Onze conclusie kan, helaas, alleen maar zijn dat er een zeer grote discrepantie bestaat tussen woorden en daden!

Een triest hoogtepunt was de manier hoe de laatste verordening cliëntenparticipatie tot stand is gekomen. Er zijn meer voorbeelden te geven, dat zullen we hier echter niet doen.

We kunnen het voor onszelf niet verantwoorden om verder aan een dergelijke schijnvertoning van zogenaamde onafhankelijkheid mee te werken.

We hopen dat er binnen de gemeente nagedacht gaat worden over het belang en de positie van een echt onafhankelijke cliëntenraad.