Samengestelde afbeelding kind op een fiets, schrijfgerei en computers

Neem deel aan de enquête kindpakket

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) en kinderen tot en met 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen. In het afgelopen jaar zijn bedragen verhoogd, nieuwe onderdelen toegevoegd en een aantal regels verruimd. Wij horen graag of u gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen of juist niet en wat hiervoor de reden was. Ook horen wij graag uw ideeën, wat mist er, wat kan er beter?

Een kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u kunt aanvragen: schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, een fiets, een kledingbon, een identiteitsbewijs en een computer.

In het afgelopen jaar zijn bedragen verhoogd, nieuwe onderdelen toegevoegd en een aantal regels verruimd. Wij horen graag of u gebruik heeft gemaakt van de voorzieningen of juist niet en wat hiervoor de reden was.
Ook horen wij graag uw ideeën, wat mist er, wat kan er beter?

Bijdrage in de schoolkosten
Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kunt u een vergoeding voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als de ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Voor kinderen van 4 t/m 11 is het bedrag € 110,- en voor kinderen van 12 t/m 17 is het bedrag € 200,- per schooljaar.

Vindt u de hoogte van de vergoeding voldoende?
ja
nee, (ruimte voor toelichting):


Sportieve of culturele activiteiten
U kunt voor uw kinderen een bijdrage aanvragen voor allerlei sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging, de muziekschool of de huur van een instrument. U kunt per jaar maximaal € 225,- per kind krijgen.

Heeft u het afgelopen jaar een aanvraag gedaan voor het sport- en cultuurfonds?
ja
nee, (ruimte voor toelichting)


Vindt u de hoogte van de bijdrage voldoende?
ja
nee, (ruimte voor toelichting)


Zwemlesvergoeding
Kinderen t/m 17 jaar kunnen een vergoeding van € 290,- per jaar krijgen voor zwemlessen.

Heeft u deze bijdrage in 2017 aangevraagd?
ja
nee, (ruimte voor toelichting)


Fiets
Voor kinderen vanaf groep 5 van het basisonderwijs kunt u een bijdrage krijgen in de kosten van een fiets. Per kind krijgt u deze bijdrage maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar.

Heeft u deze bijdrage in 2017 aangevraagd?
ja
nee, (ruimte voor toelichting)


Kledingbon
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen eenmaal per jaar een waardebon krijgen voor kleding en schoenen. Als u een bijstandsuitkering krijgt, ontvant u de kledingbon (in de vorm van een fashioncheque) automatisch thuisgestuurd. Heeft u een andere uitkering of inkomen uit arbeid tot 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u de bon medio oktober zelf aanvragen.

Heeft u in 2017 een kledingbon ontvangen?
ja
nee, ik heb de bon zelf aangevraagd
nee, ik heb de bon niet aangevraagd (ruimte voor toelichting)


Identiteitsbewijs
Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u eenmaal in de vijf jaar een bijdrage krijgen voor de kosten van een Nederlandse identiteitskaart. Deze bijdrage geldt alleen voor een identiteitskaart, niet voor een paspoort.

Heeft u deze bijdrage in 2017 aangevraagd?
ja
nee, (ruimte voor toelichting)


Computer
Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer nodig. Hebt u thuis geen computer of laptop? Dan kunt u er één aanvragen.

Heeft u in 2017 een computer aangevraagd?
ja
nee, (ruimte voor toelichting)


Gebruiksgemak en afhandeling
Als u gebruikt heeft gemaakt van het kindpakket in het afgelopen jaar, vond u het aanvragen eenvoudig of lastig?
eenvoudig
neutraal
lastig
anders, namelijk:


Hoelang heeft de afhandeling van uw aanvraag geduurd?
1 - 4 weken
4 - 8 weken
8 - 12 weken
anders, namelijk:


Weet u dat het kindpakket ook via 'mijnhengelo' aangevraagd kan worden?
ja
nee

Was u op de hoogte van het kindpakket en de inhoud?
ja
nee

Waar heeft u de informatie over het kindpakket gevonden?
via hengelo.nl of mijnhengelo
gebeld met het klantcontactcentrum of het zorgloket
via de klantmanager van Sociale Zaken
in de nieuwsbrief alinea
gelezen in de krant
gevonden op internet
bij de cliëntenraad
anders, namelijk:


Voor de nabije toekomst
De gemeente onderzoekt of een vergoeding voor bijlessen of huiswerkbegeleiding aan het pakket wordt toegevoegd. Denkt u het aankomende schooljaar gebruik te maken van deze voorziening?
ja
nee

Heeft u ideeën over het kindpakket, wat kan handiger of wat zou u graag toegevoegd zien, laat het ons weten.

Uw naam:

Uw e-mail: (verplicht)

Nog even dit

Attentie

De werkzaamheden van de Cliëntenraad Minima Hengelo worden tijdelijk opgeschort wegens onderbezetting. De reden hiervoor kunt u hieronder lezen. Gezien het feit dat het grootste gedeelte van de raad opstapt en er nog slechts één lid over is kan de raad momenteel niet functioneren.

Volgens ons is het de bedoeling dat een cliëntenraad een onafhankelijk adviesorgaan is. In Hengelo is dit vrijwel onmogelijk omdat de gemeente de wijze bepaalt waarop de cliëntenraad dient te functioneren. Zij bepalen de voorwaarden en de kaders. Natuurlijk is het logisch dat een gemeente dit tot op zekere hoogte doet, echter als het zo ver gaat dat het ingrijpt op de inhoudelijke manier van werken van de cliëntenraad is er nauwelijks nog sprake van werkelijke onafhankelijkheid.

Medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente hebben op onze vragen en argumenten hierover ons meerdere keren verzekerd dat men onafhankelijkheid  zeer belangrijk vindt. Onze conclusie kan, helaas, alleen maar zijn dat er een zeer grote discrepantie bestaat tussen woorden en daden!

Een triest hoogtepunt was de manier hoe de laatste verordening cliëntenparticipatie tot stand is gekomen. Er zijn meer voorbeelden te geven, dat zullen we hier echter niet doen.

We kunnen het voor onszelf niet verantwoorden om verder aan een dergelijke schijnvertoning van zogenaamde onafhankelijkheid mee te werken.

We hopen dat er binnen de gemeente nagedacht gaat worden over het belang en de positie van een echt onafhankelijke cliëntenraad.