Cliëntenraad Minima Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen.

Beleidsadviezen

De cliëntenraad minima geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Hengelo omtrent zaken die van belang zijn voor mensen met een laag inkomen. Op deze pagina kunt u de actuele adviezen inzien.