Skip to main content

Geen geld voor de dierenarts?

Wat als je huisdier acute medische hulp nodig heeft en je hebt financieel weinig te besteden? Je huisdier is bijvoorbeeld aangereden of heeft een infectie opgelopen. De stichting Waarborgfonds Quidem Carus helpt bij deze acute situaties. Samen met de dierenarts bekijken ze de mogelijkheden en leveren onder voorwaarden een financiële bijdrage.

Lees meer

Het nationaal zorgfonds

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’. Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was […]

Lees meer

Bijstand en handel op internet

Kopen en verkopen op internet gebeurt tegenwoordig veelvuldig. Dat zal niet anders zijn bij iemand die in de bijstand zit dan bij iemand die dat niet zit. Maar omdat bijstand het laatste vangnet van de sociale zekerheid is, moet in beginsel alles wat door de bijstandsgerechtigde zelf wordt verdiend weer op de uitkering in mindering […]

Lees meer

Bijstand en inkomsten

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u daarnaast nog andere inkomsten, dan kunt u hieronder lezen wat dit betekent voor de hoogte van uw totale inkomen.   Wat gebeurt er met andere inkomsten Heeft u nog inkomsten uit betaald werk, alimentatie, een WW-uitkering of een WIA-uitkering? Deze inkomsten tellen mee voor de bijstands-uitkering. Alles wordt […]

Lees meer

Cliëntenorganisaties luiden de noodklok over de kostendelersnorm

De samenwerkende cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang in de vier grote steden, hebben een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor problemen die ontstaan door de kostendelersnorm. Deze wettelijke maatregel zorgt ervoor dat meer mensen, volwassenen en jongeren tot 27 jaar, onder de armoedegrens terecht komen. Diverse landelijke belangenorganisaties hebben brieven aan de Kamer gestuurd waarin zij […]

Lees meer

Lagere huur voor duizenden huurders

Duizenden huurders hebben recht op een huurverlaging per 1 oktober, zegt de Woonbond. Dat komt door een wijziging van het puntenstelsel voor sociale huurwoningen waarmee de maximale huurprijs wordt berekend. De huurverlaging kan variëren van een paar centen tot 200 euro. Verscheidene woningcorporaties hebben al aangekondigd dat ze waar nodig de huren zullen verlagen. Zo […]

Lees meer